T.C. Uitgeest | Waldijk 2, 1911 MJ Uitgeest | 0251-311977 | info@tcuitgeest.nl

Lidmaatschap

TCU kent de volgende leden:

  • Seniorleden: in 2017 18 jaar of ouder, geboren in 1999 of eerder
  • Juniorleden: in 2017 17 jaar of jonger, geboren in 2000 of later
  • Ereleden
  • Ondersteunende leden (donateurs)

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Tarieven 2017

    Incasso 1 Acceptgiro
       
Contributie Senioren € 137,- € 144,-
  Senioren Voorjaarscompetitie € 36,-  
  Studenten € 86,-  
  Junioren € 69,-  
       
Competitiebijdrage Senioren per team € 129,-  
  Studenten per team € 129,-  
  Junioren € 17,-  
       
Afkoop kantinediensten (3 diensten)   € 120,- € 120,-
       
Boete bij verzuim kantinedienst     € 56,-
       
Entreegeld Senioren € 35,-  
  Studenten € 35,-  
  Junioren € 21,-  
       
Borgsom parksleutel 2   € 13,-  

1 Nieuwe leden zijn verplicht deel te nemen aan de automatische incasso van de betalingen.

2 Per huishouden is 1 parksleutel verplicht. De sleutel is bedoeld voor het afsluiten van de deuren en het toegangshek bij het als laatste verlaten van het park.