T.C. Uitgeest | Waldijk 2, 1911 MJ Uitgeest | 0251-311977 | info@tcuitgeest.nl

Spelregels & tarieven jeugd trainingen

Jeugdtraining TC Uitgeest seizoen 2018-2019

De trainingen voor dit seizoen vangen aan in de tweede (basis)school week. Gedurende het schooljaar trainen de kinderen op een vaste tijd. De jongste jeugd traint zoveel mogelijk op woensdag en vrijdag, en trainen in de winter in de tennis of sporthal. Tijdens de schoolvakanties worden er geen trainingen gegeven.
 
Betalingen

De betalingen van de trainingen gebeurt in 2 termijnen. De eerste termijn (start trainingen tot 31 december) wordt begin november geïncasseerd door de Penningmeester van TC Uitgeest. De tweede termijn (1 januari tot einde seizoen) wordt begin februari afgeschreven. Hieronder volgt een overzicht van de tarieven 1e termijn:

Voor de 1e termijn van de jeugdtraining voor de periode van september 2018 t/m januari 2019 gelden de volgende tarieven:

hal 1 uur                                                                           EUR 174

hal 45 minuten                                                                  EUR 132

hal 1 uur met korting vanwege latere instroom                     EUR 130

hal 45 minuten met korting vanwege latere instroom            EUR 99

buiten 1 uur                                                                      EUR 122

buiten 45 minuten                                                              EUR 91

NB Deze bedragen zijn op 10 november 2018 gefactureerd.


Opzeggen trainingen halverwege het seizoen

Mocht Uw kind onverwachts toch stoppen met tennis (waar we natuurlijk niet vanuit gaan), kunt U dit voor 30 November aangeven door een mail te sturen naar trainers@tcuitgeest.nl en in de cc penningmeester@tcuitgeest.nl. De trainingen stoppen dan per 31 December.

Indien U later dan 30 november het verzoek indient om te stoppen met trainen, eindigt het seizoen tot einde schooljaar.