T.C. Uitgeest | Waldijk 2, 1911 MJ Uitgeest | 0251-311977 | info@tcuitgeest.nl

Betalingen

Leden die niet deelnemen aan de incassoregeling dienen de contributie, competitiebijdrage en afkoop kantinedienst na ontvangst van de acceptgiro en vòòr 1 april van het lopende jaar te betalen. Leden die wel deelnemen aan de incassoregeling dienen er voor te zorgen dat de verschuldigde bedragen van hun bankrekening geïncasseerd kunnen worden. Bij storneren van de incasso-opdracht, meestal veroorzaakt door saldotekort, worden € 5 administratiekosten in rekening gebracht.

Indien een betalingsherinnering moet worden verstuurd, zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze bedragen tot mei voor

  • Senioren: € 22,-
  • Studenten: € 17,-
  • Junioren: € 14,-

Na 1 mei wordt wegens wanbetaling € 28,- extra in rekening gebracht. Indien hierop geen betaling volgt, wordt tot royering overgegaan, met melding aan de KNLTB ledenadministratie.

Voor leden die een machtiging hebben verstrekt geldt het volgende:

  • De bedragen inzake contributie, competitiebijdrage en entreegeld worden omstreeks 1 maart geïncasseerd.
  • De kantinedienstafkoopsom wordt in de loop van maart geïncasseerd.
  • De borgsom voor de parksleutel wordt bij aanvang van het lidmaatschap geïncasseerd.
  • Bij leden die het verzoek hebben gedaan de contributie gespreid te betalen, wordt het tweede deel van de contributie en competitiebijdrage omstreeks 1 mei geïncasseerd.

Lesgeld

De bijdrage voor de zomertraining van junioren en senioren wordt in mei of juni in rekening gebracht 
en geïncasseerd, voor de wintertraining gebeurt dit in november of december.

 

De ledenpas wordt pas beschikbaar gesteld als alle betalingen op de bankrekening van de vereniging zijn bijgeschreven.

 

Voor vragen over betalingen e.d. kunt u contact opnemen met de penningmeester.