T.C. Uitgeest | Waldijk 2, 1911 MJ Uitgeest | 0251-311977 | info@tcuitgeest.nl

Donateurs/studenten

Donateurs

Leden die het volgende seizoen niet kunnen spelen, kunnen het donateurschap aanvragen. Dit dient vòòr 1 december schriftelijk bij de ledenadministratie te gebeuren. De donateursbijdrage is € 39,-. Donateurs kunnen na één jaar het lidmaatschap weer aanvragen. Dit dient schriftelijk vóór 1 december te geschieden.

Studenten

Seniorleden (en juniorleden die in het verenigingsjaar 18 jaar en dus seniorlid worden) die studeren, kunnen het studentenlidmaatschap aanvragen. Hiertoe dienen zij vòòr 31 januari bij de penningmeester een verzoek met bewijsstuk in te leveren. Het studentenlidmaatschap moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd.