T.C. Uitgeest | Waldijk 2, 1911 MJ Uitgeest | 0251-311977 | info@tcuitgeest.nl

Lidmaatschapskosten

TCU kent de volgende leden:

  • Seniorleden: in 2020 18 jaar of ouder, geboren in 2002 of eerder
  • Juniorleden: in 2020 17 jaar of jonger, geboren in 2003 of later
  • Ereleden
  • Ondersteunende leden (donateurs)

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Tarieven 2020

    Incasso 1 Acceptgiro
       
Contributie Senioren € 148,- € 153,-
  Studenten € 93,-  
  Junioren € 74,-  
       
Competitiebijdrage Senioren per team € 139,-  
  Studenten per team € 139,-  
  Junioren € 17,-  
   Worldtour  € 8,50  
       
Afkoop kantinediensten (3 diensten)   € 150,- € 150,-
       
Boete bij verzuim kantinedienst   € 69,- € 69,-
       
Entreegeld Senioren € 10,-  
  Studenten € 10,-  
  Junioren € 10,-  
       
Borgsom parksleutel 2   € 13,-  

1 Nieuwe leden zijn verplicht deel te nemen aan de automatische incasso van de betalingen.

2 Per huishouden is 1 parksleutel verplicht. De sleutel is bedoeld voor het afsluiten van de deuren en het toegangshek bij het als laatste verlaten van het park.