T.C. Uitgeest | Waldijk 2, 1911 MJ Uitgeest | 0251-311977 | info@tcuitgeest.nl

Lidmaatschapskosten

TCU kent de volgende leden:

  • Seniorleden: in 2021 18 jaar of ouder, geboren in 2003 of eerder
  • Juniorleden: in 2021 17 jaar of jonger, geboren in 2004 of later
  • Ereleden
  • Ondersteunende leden (donateurs)

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Tarieven 2021

    Incasso 1 Acceptgiro
       
Contributie Senioren € 151,- € 153,-
  Studenten € 95,-  
  Junioren € 75,-  
       
Competitiebijdrage Senioren per team € 139,-  
  Studenten per team € 139,-  
  Junioren € 17,-  
   Worldtour  € 8,50  
       
Afkoop kantinediensten (3 diensten)   € 153,- € 153,-
       
Boete bij verzuim kantinedienst   € 70,- € 70,-
       
Entreegeld Senioren € 10,-  
  Studenten € 10,-  
  Junioren € 10,-  
       
Borgsom parksleutel 2   € 13,-  

1 Nieuwe leden zijn verplicht deel te nemen aan de automatische incasso van de betalingen.

2 Per huishouden is 1 parksleutel verplicht. De sleutel is bedoeld voor het afsluiten van de deuren en het toegangshek bij het als laatste verlaten van het park.