T.C. Uitgeest | Waldijk 2, 1911 MJ Uitgeest | 0251-311977 | info@tcuitgeest.nl

Jeugdcommissie

Samenstelling

Voorzitter: Vacature

Leden: Marcel Duin (competitie), Odette Boshoven (activiteiten).

De commissie is te bereiken via jeugd@tcuitgeest.nl.

Werkzaamheden

De Jeugdcommissie is een commissie die allerlei sportieve en gezellige activiteiten organiseert voor de jeugdleden, van jong tot oud. Dit jaar zijn er ongeveer 150 jeugdleden.

De commissie en de trainers zien graag dat de kinderen met veel plezier op ons tennispark verblijven en daarmee het tennisplezier vergroten. De Jeugdcommissie kan dit niet alleen en hulp van ouders is altijd welkom. Ook de trainers werken samen met de commissie.

Tennis speel je niet alleen tegen, maar zeker bij de jeugd, ook mét elkaar. Enige objectiviteit bij de ouders tijdens wedstrijden van hun kind, is naast sportief gedrag, van groot belang. Goed zien doet goed volgen! Wanneer u onsportief gedrag constateert, stellen wij het erg op prijs dat u erop wijst dat het ook anders kan, of er een melding van maakt bij een lid van de Jeugdcommissie.

Naast de Jeugdcommissie bestaat er ook een Jeugdraad. De Jeugdraad bestaat uit oudere jeugdleden en is de schakel tussen de Jeugdcommissie en de jeugdleden. De Jeugdraad helpt de Jeugdcommissie bij de verschillende activiteiten.

Bij sommige evenementen kunnen wij zeker de support (hulp) van ouders gebruiken, denk aan de Worldtour, competitie, Jeugdonderlinge: aanmeldingen als “hulpouder” zijn dan ook zeer welkom op ons e-mailadres: jeugd@tcuitgeest.nl.