T.C. Uitgeest | Waldijk 2, 1911 MJ Uitgeest | 0251-311977 | info@tcuitgeest.nl

Kantinecommissie

Commissieleden:

- Nick Timmer (voorzitter a.i.)

- Ron Lommers (inkoper)

- Peter Vrouwe (aanvoerder aanvulploeg)

- Willy Bergman (aanvoerster sleuteladressen)

- Marja Slijkhuis (aanvoerster schoonmaakploeg)

- Tineke Fatels (aankleding kantine/terras)

- Jeroen Heddes (algemene zaken/kantinediensten)

 

De commissie wordt geholpen door vele vrijwilligers bij de werkzaamheden voor het aanvullen van de voorraden, schoonmaken, kantinediensten en sleuteladres. Gezamenlijk regelen en organiseren zij alle zaken met betrekking tot de kantine. Bij vragen over de gang van zaken is het commissielid het eerste aanspreekpunt. De voorzitter van de commissie maakt deel uit van het bestuur.

 

De kantine wordt geheel in eigen beheer gedraaid. De leden verzorgen de kantinediensten. De indeling geschiedt middels een kantinedienst indelingssysteem, waarbij de seniorleden zelf hun kantinediensten dienen in te vullen via de TCU-website. Indien er geen kantinediensten worden ingevuld, houdt het in dat men afkoopt. Afkopen van drie kantinediensten kost € 150,00. Na betaling van de contributie, eventuele afkoopsom

van kantinediensten of andere openstaande boetes wordt de spelerspas afgegeven. Bent u onverhoopt door bijzondere omstandigheden toch nog verhinderd om op de door u zelf ingedeelde datum/tijd de dienst te draaien, dan moet u zelf voor een vervanger zorgen en dit direct melden aan het sleuteladres dat dienst heeft bij de oorspronkelijk ingedeelde dienst EN het nieuwe sleuteladres. U blijft aansprakelijk voor de dienst. Bij verzuim ontvangt u een boete van € 69,00 per dienst.

 

Indien de kantine niet bezet is op een bepaald tijdstip en u wenst toch de gezelligheid van een“open” kantine te hebben, dan kunt u bij het dienstdoend sleuteladres het sleutelzakje ophalen. Het spreekt vanzelf dat u verantwoordelijk bent voor de goede gang van zaken.

 

De kantine is standaard tot 23.30 uur open. Bij evenementen tot 01.00 uur. Voor deze sluitingstijden is door de gemeente ontheffing verleend. Het terras dient om 23.00 uur te worden ontruimd. Dit geldt ook voor de verlichting op de tennisbanen. Deze dient om 23.00 uur uit te zijn.

 

De kantinedienstinstructies zijn verwerkt in het Draaiboek kantinedienst.

 

Bij ongeregeldheden tijdens uw dienst of het niet verschijnen van leden die dienst hebben,

dient u dit te melden bij het dienstdoend sleuteladres. Het sleuteladres zal de op- of aanmerkingen doorgeven aan de voorzitter van de commissie, waarna verdere maatregelen genomen worden.