T.C. Uitgeest | Waldijk 2, 1911 MJ Uitgeest | 0251-311977 | info@tcuitgeest.nl

Draaiboek kantinedienst

1. Algemeen

Bij de bardienstinschrijving bepaalt u zelf de data. Noteer deze data, bij verzuim wordt er een boete opgelegd: € 55,00. Bij verhindering dient u zelf voor vervanging te zorgen en dit altijd doorgeven aan het sleuteladres. Ruilen is ook mogelijk, maar geef dit altijd door aan de betreffende sleuteladressen. Let op: Kaartavonden horen bij de clubevenementen en zelfs met “slecht weer” wordt er vaak nog getennist of getraind. Advies: Ga altijd eerst naar het park. Als de bardienst zinloos lijkt, informeer dan altijd het sleuteladres.

De Voedsel en Waren Autoriteit (Keuringsdienst van Waren) moet altijd toegang verleend worden (zie instructiemappen in de keuken). Zie ook de Instructie Verantwoord Alcohol schenken van het NOC*NSF; www.nocnsf.nl/IVA

 

2. Openen

Haal het geldtasje op bij het dienstdoend sleuteladres.In het geldtasje zijn aanwezig:

de clubsleutel, wisselgeld en een dagstaat (financieel overzicht per bardienst).

Open het hek en het clubhuis met de clubsleutel.

Loopverlichting -> inschakelen (links in de hal, naast brandslangkast).

Open de doorloop van de hal naar de tussenopslag met de clubsleutel.

Open de keuken naar de kantine met de clubsleutel.

Kantineverlichting inschakelen.

Verwarming van de kantine is automatisch ingesteld.

Open het rolluik van de snoepkast en koffie- en theeapparatuur met de schakelaar in de keuken.

Gebruik de grote sleutelbos uit het sleutelkastje in de tussenopslag voor het openen van:

vitrinekasten, barkoelkasten, snoepkast, bier- en wijntap en het audioapparatuurkastje.

De wijntap: het wijnslot onder de bar met het sleuteltje een kwart slag draaien.

Bavaria computertap: het bierslot onder het barblad met het sleuteltje op stand I draaien.

Spoelbak met overstort vol laten lopen met water en langzaam door laten stromen.

Indien nodig (glas)reinigingsmiddel toevoegen.

Kassasysteem activeren door op Start te drukken.

Controleer het geld uit het geldtasje aan de hand van het formulier en verdeel dit in de kassa.

 

3. Aflossen

Controleer het geld in de kassa en vermeld dit op de dagstaat.

Controleer de eventueel niet betaalde dagbonnen (naam).

 

4. Bardienst

De bardienst is verantwoordelijk voor orde en veiligheid in de kantine.

Roken in het clubhuis is verboden.

Geen alcoholische drank verstrekken aan personen onder 18 jaar.

Laat geen kinderen achter de bar.

Laat ook geen leden zonder uw toestemming achter de bar of in de keuken.

Gebruik van de keukenfaciliteiten is alleen in overleg met de bardienst toegestaan,

mits alles opgeruimd en schoon wordt achtergelaten.

De bardienst regelt de geluidssterkte van de audioapparatuur.

Voorraad in de barkoelkasten en de vitrinekasten aanvullen uit de koelkast in de tussenopslag.

Oudere voorraad vooraan zetten.

Giet af en toe reinigingsmiddel (ontvettingsvloeistof) in de spoelbak.

Gebruikte glazen draaiend schoonmaken op de borstels in de spoelbak,

zodat lippenstiftresten verdwenen zijn.

Glazen naspoelen op de fontein.

Bierglazen niet in de vaatwasser reinigen! Bierglazen ontvetten met warm sodawater

Taptips: www.goedgetaptbier.nl

Indien het bier, of de wijn onverhoopt op is, kan gevraagd worden of een van de aanwezigen het vat kan omzetten; anders een van de volgende leden bellen (zie de Tenniswijzer voor de telefoonnummers):

o Peter Vrouwe

o Ron Lommers

Geen port in de koelkast plaatsen.

Lege frisdrankflesjes in de kratten onder de bar plaatsen

Lege portflessen in de glasbak onder de bar plaatsen

Twee gratis drankjes voor de bardienst is in principe toegestaan

Gratis verstrekken van consumpties (rondje van de zaak) is niet toegestaan

Vul de dagbonnen volledig in: voor- en achternaam.

Als het bedrag van een dagbon groter wordt dan € 100,00 (d.i. ca. 75 biertjes) kan de

kantinedienst tussentijds afrekenen en eventueel een nieuwe bon maken.

Tijdens evenementen, als er veel bankbiljetten in kas zijn, kunnen bestuurs-, of KC-leden

de kas afromen.

Bij een tekort aan wisselgeld kunt u het dienstdoend sleuteladres bellen, of de coördinator

Willy Bergman (zie de Tenniswijzer voor het telefoonnummer). Als Martin Wiegers, of Peter Groen aanwezig zijn, kunnen zij eventueel behulpzaam zijn.

 

5. Afsluiten

De laatste sluitingstijden (normaal 23.30 uur, uitzonderingen 01.00 uur) zijn vastgelegd in de

vergunning (zie map Vergunningen).

Let op: Bij overtreding kan deze vergunning ingetrokken worden.

Zet de frituur tijdig uit.

Maak de omgeving van de frituur vetvrij en schakel de afzuigkap uit.

Laat de vaatwasser leeg achter.

Gebruikte bierviltjes weggooien.

Lege glazen wegwerpflessen in de glasbak (bij het toegangshek) gooien.

Neem de bar en tafels af met een sopje.

Uitsluitend droge glazen in de kasten of op de plank plaatsen.

Aangebroken portfles op de vriezer in de tussenopslag plaatsen.

Audioapparatuur en tv (indien nodig) uitzetten.

Sluit af met de grote sleutelbos: vitrinekasten, barkoelkasten, bier- en wijntap en de

Wijntap: het wijnslot onder het barblad op O draaien.

Bavaria computertap: het bierslot onder het barblad op stand O draaien

Spoelbak: kraan dicht, bak leeg laten lopen.

Hang de grote sleutelbos terug in het sleutelkastje in de tussenruimte.

Sluit het rolluik van de snoepkast met de schakelaar in de keuken.

Spoel de afdruipbladen en de lekbak van de bar (ook van de wijntap) met heet water.

Sluit alle ramen en terrasdeuren.

Kassa: De niet afgerekende dagbonnen (inclusief commissiebonnen en met volledige naam) afrekenen en deze in het geldzakje doen. Druk nu op “Einde bardienst”. Lees de aandachtspunten en druk op “Toets einde bardienst”. Druk vervolgens op Ja. Op het scherm dat nu verschijnt kunt u het geld tellen. Toets het aantal in van de verschillende munten/briefgeld en druk vervolgens op de afbeelding van het betreffende muntstuk/briefgeld. Bij een fout kunt u nogmaals op de afbeelding van het muntstuk/briefgeld drukken; het aantal wordt dan weer op “0” gezet. Als alles juist is ingevoerd kunt u op “bevestigen” drukken. Er wordt nu een totaalbon afgedrukt. Stop deze in het geldzakje. Het kassasysteem wordt automatisch uitgeschakeld.

Kantine- en overige verlichting uitschakelen (indien nodig).

De elektronische informatieschermen (wand bestuurskamer/keuken) worden automatisch uitgeschakeld.

Sluit de kantine naar de keuken met clubsleutel.

Sluit de doorloop van tussenopslag naar de entree met clubsleutel.

Loopverlichting in de entree uitschakelen (indien nodig).

Clubhuis en hek(ken) afsluiten met clubsleutel.

Clubsleutel in het geldtasje stoppen.

Geldtasje in de brievenbus van het dienstdoend sleuteladres deponeren.